prof.Ing.Rudolf Jalovecký,CSc.


Univerzita obrany

Fakulta Vojenských technologií

Katedra Letecké techniky (K206)

Kounicova 65, 612 00 Brno


Odborné zaměření


Výuka předmětů pro bakalářské a magisterské studium katedry


Garance předmětů pro doktorské studium FVT

Studijní program : Vojenská technika - elektrotechnická 26-11-P

        Studijní obor:

elektronické a zbraňové systémy 26-11-V/034 

        Studijní obor:

avionika a výzbroj letadel 26-11-V/004 
       Forma studia: Prezenční i kombinovaná  
Studijní program : Letecká a raketová technika 23-06-P
        Studijní obor: stavba a provoz letadel 23-06-V/013
       Forma studia: Prezenční i kombinovaná  

Aktualizace ©   26.12.2020